top of page

Even voorstellen: Ruud Bartelink

Met de komst van Ruud is het netwerk van TPF-partners opnieuw uitgebreid. Graag stelt hij zich voor.

Met veel plezier heb ik mijn studie Bedrijfseconomie, specialisatie Marketing, aan de Katholieke Universiteit Tilburg afgerond. Na een korte tijd in de Marketing te hebben gewerkt, ben ik via mijn dienstplicht met de Koninklijke Landmacht in aanraking gekomen. Na enkele functies in dit mooie vakgebied kreeg ik de mogelijkheid om een postdoctorale studie te doen.


"Internal Audit is wat mij betreft het mooiste vak: Alles mogen zien, Overal een mening over hebben en Nergens verantwoordelijk voor zijn."


Internal/Operational Auditing kwam eind jaren ’90 op en omdat ik van nieuwe inzichten houd, leek mij het mij wel een mooie uitdaging om dit aan de Erasmus Universiteit te gaan studeren. Na enige tijd de controller van het Commando Opleidingen KL te hebben mogen vervangen, ben ik naar het Ministerie van Defensie overgestapt. Eerst werkzaam bij het projectbureau Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording bij de Directie FEZ, later de Directie Beleidsevaluatie mede mogen oprichten. De laatste jaren heb ik als afdelingshoofd mij vooral bezig gehouden met de interne beheersing binnen het ministerie en de verschillende defensieonderdelen. De implementatie van SAP en de inbedding van de interne beheersing van de financiële processen daarin maakte een belangrijk deel van de werkzaamheden uit.


In die periode ben ik docent bij de Rijksacademie voor Financiën en Economie geweest. Daarnaast was ik gastdocent, scriptiebegeleider en examinator bij de Internal/Operational Auditopleiding van de UvA optreden. Als (vice)voorzitter van een rekenkamercommissie heb ik het duale bestel in een gemeentelijke omgeving mogen ervaren.


Sinds 2011 werk ik als zelfstandig internal / operational auditor. Daarin zet ik mij vooral in om de kwaliteit van auditfuncties te verbeteren. Bij diverse klanten, zowel in de pensioen- en verzekeringswereld, maar ook bij (semi)overheids-organisaties houd ik mij bezig met de uitvoering van internal audits, het leiden van internal auditfuncties en het verbeteren van de kwaliteit van de auditorganisatie en audituitvoering.


Het is juist de combinatie van de uitvoering van audits en het verbeteren van de kwaliteit die mij erg trekt. Vanuit die optiek ben ik als enige jaren lid van de kwaliteitstoetsingsorganisatie van het Instituut voor Internal Auditors en geeft ik de training Quality Assurance Review die verplicht is voor het uitvoeren va externe kwaliteitstoetsingen. Sinds 2015 ben ik weer verbonden aan de Amsterdam Business School van de UvA, nu als docent CIA Profession van de Executive Master of Internal Auditing-opleiding.


Sinds kort heb ik mij aangesloten bij TPF Network. Een andere groep mensen buiten internal audit verbreedt mijn beeld. Mijns inziens biedt TPF een goede ondersteuning bij tegendraadse gedachten. Daarnaast is TPF network voor mij een platform om kennis te delen, over ervaringen te sparren en om elkaar op een informele manier te ontmoeten. Ik vind het waardevol om aan te sluiten bij deze betrokken en leuke club vakgenoten!

Comments


bottom of page