top of page

Antifragiel

Dat is de naam die Nassim Nicholas Taleb heeft gegeven aan zijn gedachtegoed. De titel van zijn boek is bijna identiek; Antifragiel - Dingen die baat hebben bij wanorde. De essentie van dat gedachtegoed is eenvoudig in een vraag te vatten: Durf jij de onzekerheid te omarmen in jouw denken en doen?


Daar horen twee vragen bij.


1. Hoe doe je dat dan?

2. En wat gaat er beter als we dat doen?


Kees Tillema, een van de trainers tijdens de Meerdaagse die wij in juni organiseren, heeft die handschoen opgepakt in zijn recente boek. De titel van dat boek is een pakkende hertaling van antifragiel in het werkwoord; 'ontgroeven'. Beide vragen zijn bij uitstek ook voor de ‘financial’ van groot belang.


De zwarte zwanen zijn er nog steeds. De volatiliteit is er nog steeds. De onzekerheid is er nog steeds. Dan zijn er zaken als druk van aandeelhouders, klantenwensen en -eisen, verwachtingen van medewerkers en vereisten wet- en regelgeving. Allemaal onzekerheden, ontwikkelingen en invloeden waartoe de organisatie zich moet verhouden. Maar hoe doe je dat en wat betekent dat voor jou als financieel vakmens?


Het vinden van antwoorden op die vragen, dat is precies waar het tijdens de Meerdaagse over gaat.


Meerdaagse Lab


Een van de onderdelen van de Meerdaagse is het lab waarin we daarover gedachtenexperimenten met elkaar willen uitvoeren. Dit zijn gedachtenexperimenten in een veilige setting.


We gaan uit een groef van het financiële domein en kijken dan wat er gebeurt. Bijvoorbeeld, stel dat we stoppen met het maken van een budget voor het komende jaar? Wat doe je dan met de vrijgekomen tijd? Wat komt er dan voor in de plaats?


Of, stel dat we stoppen met het maken van een zo betrouwbaar mogelijke voorspelling. Wat doe je dan met de vrijgekomen tijd? Wat komt er dan voor in de plaats?


Dit zijn indringende vragen die ook reflectie vragen op eigen opvatting over het vak en de rol en positie in de organisatie. Want, mogelijk is de al dan niet latente angst voor de veronderstelde leegte als we stoppen met de groef, een reden om er vooral mee door te gaan (?). Ook al is dat tegen beter weten in.


We vragen dus durf en lef van de deelnemers om zulke experimenten met de trainers en de groep aan te gaan.


Durf jij de onzekerheid te omarmen en te onderzoeken wat dat voor jouw werk kan of moet betekenen?


Deze blog komt uit de pen van Hidde van der Wal, een van de trainers tijdens het Meerdaagse programma in Sevilla van 22-26 juni a.s.


Kommentare


bottom of page