De accountant in business en fraude (Utrecht)

Locatie

Het Anatomiegebouw te Utrecht

Datum en tijdstip

24-04-2019 13:00 20:30

Uiterste inschrijfdatum

23-04-2019

Contactpersoon

Eric Westhoek

Uitgebreide informatie

Deze training is gewaardeerd op 6 PE punten. U ontvangt van 4Partners een certificaat na deelname


Deze in 2019 verplichte NBA training voor Accountants in Business wordt door TPF in samenwerking met 4Partners meerdere keren georganiseerd, op verschillende lokaties in West, Midden en Noord/Oost Nederland. 

 

 

Doelstelling van de training

- De bewustwording vergroten van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht bij het signaleren van fraude(risicofactoren);

- Het begrip vergroten over fraude(risicofactoren);

- De vaardigheden vergroten in het onderkennen van frauderisicofactoren, als ook fraude en het niet naleven van wet- en regelgeving;

- De vaardigheden vergroten in het omgaan met dilemma’s.

 

Inhoud training

A. Rol en verantwoordelijkheid van accountants in business bij fraude

B. Detectie en preventie:

1.      Fraude(risico)factoren

2.      Herkennen van signalen

3.      Herkennen fraudeurs en fraudedriehoek

4.      Preventie

C. Vermoeden van of daadwerkelijk fraude: en dan?

1.      Hoe aan de orde stellen binnen de organisatie

2.      Wet- en regelgeving

3.      Rol openbaar en intern accountant

4.      Wat te doen bij vastlopen, inschakelen vertrouwenspersoon?

 

D. De organisatie:

1.      Waar staat je organisatie op het gebied van integriteit/fraude?

2.      Hoe transparant is je organisatie?

3.      Hoe is de verantwoordelijkheid geregeld?

 

E. Dilemma’s:

1.      Aan de hand van bestaande of ingebrachte casuïstiek

2.      Introductie dilemma-app

De training is gericht op zowel kennisoverdracht als op sturing van gedrag en houding. Voorafgaande aan de training krijgen de deelnemers een reader toegezonden. Het trainingsmateriaal bestaat uit:

·        Powerpointslides met theorie;

·        Casuïstiek (opgenomen in de powerpointslides);

·        Video’s;

·        Reader met artikelen.

 

Prijs, locatie en data

 

Deze training geeft recht op 6 PE-punten en omvat twee dagdelen. We starten in de middag en gaan na een korte pauze in de avond door tot 21:00. Aansluitend wordt een optioneel diner georganiseerd.

De kosten bedragen € 445,- excl. BTW per persoon. Het diner is inbegrepen.

 

De training wordt op meerdere locaties gegeven, verdeeld in West-, Midden en Noord/Oost Nederland.  Twee trainingsdata zijn momenteel onder voorbehoud bekend te weten 24 april en 24 juni 2019. Locaties worden zo snel mogelijk aangevuld.

 

Deze editie van 24 april vindt plaats in het Anatomiegebouw te Utrecht, Bekkerstraat 141 - 3572 SG. Het gebouw is voorheen in gebruik geweest als faculteit diergeneeskunde en onlangs prachtig gerenoveerd.

 

Docenten

 

Deze training wordt verzorgd door Geert Pieter Vermeulen en Jolanda van der Steen.

Geert Pieter is reeds 27 jaar actief als docent/examinator bij het toenmalige NIVRA/ de business universiteit Nyenrode. Hij is actief als docent aan de RUG en regelmatig docent voor trainingen en als (gast)spreker. Zijn ervaringen liggen op interactiekunde, didactiek, ethiek, corporate governance, risk management, non-verbale communicatie, anti money laundering en compliance. Hij is als vakgroep coordinator verantwoordelijk voor de inhoud van de Summercourse De Robuuste Accountant bij Nyenrode. 

 

Jolanda is een geaccrediteerd trainer en sinds 2000 actief als (gast)trainer en coach voor (in company) trainingen voor onder meer de Rabobank, ABN AMRO, Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en High-Q. Hij is een expert op het gebied van coaching en leiderschap en heeft deskundgheid op de gebieden van communicatieve vaardigheden, karakterindelingen en gedrag. 

 

 

PROGRAMMA

13:00-13:15 Introductie
13:15-13:45 Quick quiz
13:45-15:00 VGBA en NOCLAR
15:00-15:15 Pauze
15:15-16:30 Detectie en preventie
16:30-17:00 Pauze met snack
17:00-18:00 (Vermoeden van) fraude
18:00-18:15 Pauze
18:15-19:00 De organisatie
19:00-19:15 Pauze
19:15-20:15 Dilemma’s
20:15-20:30 Conclusies en evaluatie

 

AANMELDEN EN MEER INFORMATIE

 

Aanmelden voor de training kan met een bericht aan info@theperfectfit.nl; hier kan je ook terecht voor vragen of meer informatie.

 

The Perfect Fit

The Perfect Fit is een netwerkorganisatie van ervaren en hoog opgeleide interim professionals op het gebied van Finance, Informatie en Waardemanagement, waarbij het delen van kennis en relaties centraal staat. Deze professionals kunnen zorgen voor een snelle invulling van tijdelijke capaciteits- en kennisvraagstukken.