De accountant in business en fraude (Amsterdam)

Locatie

Oude Verkeerstoren Schiphol (Schiphol-Oost)

Datum en tijdstip

24-06-2019

Uiterste inschrijfdatum

30-06-2019

Contactpersoon

Eric Westhoek

Uitgebreide informatie

Deze training is gewaardeerd op 6 PE punten. U ontvangt van 4Partners een certificaat na deelname


Deze in 2019 verplichte NBA training voor Accountants in Business wordt door TPF in samenwerking met 4Partners meerdere keren georganiseerd, op verschillende lokaties in West, Midden en Noord/Oost Nederland. 

 

DEZE EDITIE IS HELAAS VOLGEBOEKT !

ALS U ONS EEN EMAIL STUURT NEMEN WE CONTACT MET U OP OVER DE MOGELIJKHEDEN

 

 

Doelstelling van de training

- De bewustwording vergroten van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht bij het signaleren van fraude(risicofactoren);

- Het begrip vergroten over fraude(risicofactoren);

- De vaardigheden vergroten in het onderkennen van frauderisicofactoren, als ook fraude en het niet naleven van wet- en regelgeving;

- De vaardigheden vergroten in het omgaan met dilemma’s.

 

Inhoud training

A. Rol en verantwoordelijkheid van accountants in business bij fraude

B. Detectie en preventie:

1.      Fraude(risico)factoren

2.      Herkennen van signalen

3.      Herkennen fraudeurs en fraudedriehoek

4.      Preventie

C. Vermoeden van of daadwerkelijk fraude: en dan?

1.      Hoe aan de orde stellen binnen de organisatie

2.      Wet- en regelgeving

3.      Rol openbaar en intern accountant

4.      Wat te doen bij vastlopen, inschakelen vertrouwenspersoon?

 

D. De organisatie:

1.      Waar staat je organisatie op het gebied van integriteit/fraude?

2.      Hoe transparant is je organisatie?

3.      Hoe is de verantwoordelijkheid geregeld?

 

E. Dilemma’s:

1.      Aan de hand van bestaande of ingebrachte casuïstiek

2.      Introductie dilemma-app

De training is gericht op zowel kennisoverdracht als op sturing van gedrag en houding. Voorafgaande aan de training krijgen de deelnemers een reader toegezonden. Het trainingsmateriaal bestaat uit:

·        Powerpointslides met theorie;

·        Casuïstiek (opgenomen in de powerpointslides);

·        Video’s;

·        Reader met artikelen.

 

Prijs, locatie en data

 

Deze training geeft recht op 6 PE-punten en omvat twee dagdelen. We starten in de middag en gaan na een korte pauze in de avond door tot 21:00. Aansluitend wordt een optioneel diner georganiseerd.

De kosten bedragen € 445,- excl. BTW per persoon. Het diner is inbegrepen.

 

De training wordt op meerdere locaties gegeven, verdeeld in West-, Midden en Noord/Oost Nederland.  Twee trainingsdata zijn momenteel onder voorbehoud bekend te weten 24 april en 24 juni 2019.

Deze editie van 24 juni 2019 vindt plaats in de Oude Verkeerstoren van luchthaven Schiphol. Het adres is Stationsplein ZW 602, 1117 CN  SCHIPHOL-OOST.

Docenten

 

De training wordt verzorgd door Francis Bouman en Marcel Herwegh.

Francis is 20 jaar actief in risicomanagement, internal audit en beheersingsvraagstukken. Hij helpt vooraanstaande organisaties bij complexe vraagstukken en is betrokken bij fraude-onderzoeken. Daarnaast heeft hij artikelen en een boek gepubliceerd, is hij docent op universiteit Nyenrode en gastspreker op Hogescholen en seminars. Vorig jaar was hij docent van het jaar voor de masterfase van de accountantsopleiding van Nyenrode. Zijn benadering is interactief, met veel aandacht voor de menselijk factor. Hij is lid van de ethische commissies van de NBA en Accountancy Europe.

 

Marcel is 10 jaar actief in coaching en is door diverse organisaties gecertificeerd als coach. In 2012 en 2013 heeft hij als gedragstrainer bijdragen aan de ver­plichte PE-training beroepsethiek voor accountants in business. Marcel is actief met management drives, psychologie en leiderschap binnen organisaties.

 

PROGRAMMA

13:00-13:15 Introductie
13:15-13:45 Quick quiz
13:45-15:00 VGBA en NOCLAR
15:00-15:15 Pauze
15:15-16:30 Detectie en preventie
16:30-17:00 Pauze met snack
17:00-18:00 (Vermoeden van) fraude
18:00-18:15 Pauze
18:15-19:00 De organisatie
19:00-19:15 Pauze
19:15-20:15 Dilemma’s
20:15-20:30 Conclusies en evaluatie

 

AANMELDEN EN MEER INFORMATIE

 

Aanmelden voor de training kan met een bericht aan info@theperfectfit.nl; hier kan je ook terecht voor vragen of meer informatie.

 

The Perfect Fit

The Perfect Fit is een netwerkorganisatie van ervaren en hoog opgeleide interim professionals op het gebied van Finance, Informatie en Waardemanagement, waarbij het delen van kennis en relaties centraal staat. Deze professionals kunnen zorgen voor een snelle invulling van tijdelijke capaciteits- en kennisvraagstukken.