Adriaan van den Berkhof

Adriaan van den   Berkhof
Naam: Adriaan van den Berkhof

Over Adriaan:

Groei in Control

In welke fase een organisatie zich bevindt, uw onderneming blijft zich ontwikkelingen zeker om (verdere) groei mogelijk te maken.

Met 15 jaar ervaring als Business- en Project Controller, waarvan de laatste 7 jaar als financieel eindverantwoordelijke bestuurder, heeft Adriaan de ambitie om bij te dragen aan de groei van uw onderneming. Met brede ervaring in Vastgoed, Retail, Wholesale, Data Science en Manpower business in concerns, private equity of familiebedrijven structureert Adriaan met u de bedrijfsvoering of helpt uw team zich verder te ontwikkelen. Adriaan zorgt voor resultaten, rekening houdend met de context van de organisatie en de diverse stakeholders.

Om uw strategie te realiseren is een passend management control hèt instrument om het gedrag in uw organisatie te beïnvloeden de doelen te realiseren. Meer nog dan vroeger is het adaptief vermogen van de organisatie van belang, dat vraagt om een flexibele invulling en bedrijfsgerichte invulling van de beheersing van uw organisatie.

Kortom, waarde creëren voor meerdere stakeholders, door elementen van het management control systemen te implementeren, te (her) structureren en organisatie en mensen te ontwikkelen.