Ontbijtsessie

Op donderdag 11 mei ontving The Perfect Fit ongeveer 30 gasten op een goed verzorgde ontbijtsessie in het Bovag-huis te Bunnik. Het thema was Gedrag en Cultuur, ingestoken vanuit de nieuwe Corporate Governance Code. De ontbijtsessie werd gegeven door Anoushka Wajer en Esther Blokzijl. Aan de hand van een model (gebaseerd op methodiek van De Nederlandsche Bank) werden praktische tips gegeven hoe je gedrag en cultuur kunt inzetten om de samenwerking en besluitvorming in organisaties te verbeteren. Interessant voor mensen die (regelmatig) aan de bestuurstafel zitten, omdat hier het belangrijkste aangrijpingspunt ligt om de organisatiecultuur te optimaliseren.

Nog meer van belang nu de Corporate Governance Code verplicht stelt dat vanaf 2017 in het bestuursverslag gedrag en cultuur moet worden benoemd en de accountant moet gaan vaststellen of het bestuursverslag geen materiële onjuistheden bevat.

Maak vrijblijvend een afspraak met Esther (06-5350 7865) en Anoushka (06-1384 9845) voor een nul meting van uw organisatie. Middels een korte survey en een viertal interviews op directie/managementniveau rapporteren zij over gedrag en cultuur in relatie tot het management control framework.

Evenementen

Midsummer BBQ 2017

Op 21 juni organiseerde The Perfect Fit voor de zevende keer de Midsummer BBQ op Landgoed Mariënwaerdt in Beesd. Een terugblik met videoverslag vindt u hier.


Terugblik Midsummer BBQ

 

 

Updates

Masterclass

Op woensdag 15 november ontving The Perfect Fit ongeveer 30 deelnemers voor een goed verzorgde masterclass over de cryptovaluta die zo'n enorme waardestijging meemaakt momenteel.  De cursisten weten nu waarom, en weten meer over de (on)mogelijkheden en kansen van deze technieken. Een terugblik inclusief video impressie vindt u hier.

Masterclass Bitcoin en Blockchain