Ontbijtsessie

Op donderdag 11 mei ontving The Perfect Fit ongeveer 30 gasten op een goed verzorgde ontbijtsessie in het Bovag-huis te Bunnik. Het thema was Gedrag en Cultuur, ingestoken vanuit de nieuwe Corporate Governance Code. De ontbijtsessie werd gegeven door Anoushka Wajer en Esther Blokzijl. Aan de hand van een model (gebaseerd op methodiek van De Nederlandsche Bank) werden praktische tips gegeven hoe je gedrag en cultuur kunt inzetten om de samenwerking en besluitvorming in organisaties te verbeteren. Interessant voor mensen die (regelmatig) aan de bestuurstafel zitten, omdat hier het belangrijkste aangrijpingspunt ligt om de organisatiecultuur te optimaliseren.

Nog meer van belang nu de Corporate Governance Code verplicht stelt dat vanaf 2017 in het bestuursverslag gedrag en cultuur moet worden benoemd en de accountant moet gaan vaststellen of het bestuursverslag geen materiële onjuistheden bevat.

Maak vrijblijvend een afspraak met Esther (06-5350 7865) en Anoushka (06-1384 9845) voor een nul meting van uw organisatie. Middels een korte survey en een viertal interviews op directie/managementniveau rapporteren zij over gedrag en cultuur in relatie tot het management control framework.

Evenementen

Digitale transformatie

Op 22 maart organiseerde The Perfect Fit samen met haar businesspartners voor de tweede keer een fraai B2B event op een prachtige locatie. Een terugblik met videoverslag vindt u hier.

Digitale transformatie

 

Updates

Midsummer BBQ 2018

Op 20 juni 2018 organiseerde The Perfect Fit de jaarlijkse Midsummer BBQ, dit keer met gastspreker Walter Baets.
Een samenvatting en video impressie van deze dag vindt u hier.

Midsummer BBQ 2018