Privacy Reglement

Privacy Reglement The Perfect Fit Finance & IT-professionals B.V. (TPF)

TPF hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. TPF vraagt alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Indien u gebruik maakt van deze website kan het zijn dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken, dan wel dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat TPF uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. De persoonsgegevens worden door ons in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie. De website genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de pagina’s op de website. TPF houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen van waar de website is opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijdstip van het oproepen van de pagina’s op de website de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de website. TPF gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel dat u ermee beoogt. De persoonlijke gegevens worden door TPF in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op uw uitdrukkelijk verzoek. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan uw verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Evenementen

Digitale transformatie

Op 22 maart organiseerde The Perfect Fit samen met haar businesspartners voor de tweede keer een fraai B2B event op een prachtige locatie. Een terugblik met videoverslag vindt u hier.

Digitale transformatie

 

Updates

Op 15 november organiseerde The Perfect Fit voor de tweede keer de Masterclass Bicoin & Blockchain, dit keer bij het Porsche centrum in Heeteren.

Hieronder vind je een impressie van deze dag.

Masterclass Bitcoin & Blockchain