Impressie Ontbijsessie 'Integriteit in de financiële functie'

Impressie Ontbijtsessie 'Integriteit in de financiële functie'
Op de vroege donderdagmorgen van de 12e mei troffen een 26-tal Partners en relaties van The Perfect Fit elkaar tijdens onze vijfde Ontbijtsessie. Plaats van handeling het BOVAGhuis te Bunnik.

Met de Ontbijtsessies, die The Perfect Fit twee keer per jaar organiseert, wil zij Partners de mogelijkheid geven met vakgenoten in gesprek te komen over zijn of haar expertisegebied. Deze keer was het de beurt aan Ingeborg Moonen, die kort daarvoor de Leergang Stimuleringskader Integere Organisatie (kortweg SIO) met succes had afgerond.

Tussen de koffie, croissantjes en muesli bespraken de aanwezigen de rol die de financiële professional bij het afdekken van integriteitskwesties vaak door de rest van de organisatie krijgt toegeschoven. Hierbij kwamen vraagstukken aan de orde als:

  • Hoe kan je de integriteit van je organisatie bevorderen en het integer gedrag van je medewerkers stimuleren?
  • Hoe kan je dit managen en is het meetbaar?
  • Biedt een gedragscode of een klokkenluidersregeling voldoende zekerheid voor enerzijds de organisatie (worden misstanden inderdaad gemeld) en anderzijds de medewerker (kan ik zonder repercussies een melding indienen)?
  • Is integriteit te auditen en hoe werkt het Stimuleringskader Integere Organisatie??
  • Hoe gaan medewerkers om met dilemma's?
  • Hoe kunnen integriteitsrisico's in kaart worden gebracht?


Ingeborg definieerde Integriteitsmanagement als het planmatig bevorderen van de integriteit van de organisatie en haar medewerkers. Een organisatie kan zich integer noemen wanneer zij eerlijk en betrouwbaar is en wanneer zij consistent en uitlegbaar handelt ten aanzien van de rechten en belangen van haar stakeholders.

Het door Ingeborg gehanteerde Stimuleringskader Integere Organisatie is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur op het gebied van organisatie-integriteit. Met 7 kernthema's en 22 normelementen is het veelomvattend en compleet. De open normen zijn toepasbaar in alle organisaties en zijn auditeerbaar en certificeerbaar.

Zoals het een SIO-gecertificeerde betaamt wees Ingeborg aan het begin van de bijeenkomst op de Chatman House Rule: “When a meeting, or part thereof, is held under the Chatham House Rule, participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s), nor that of any other participant, may be revealed".

Mede door deze 'veilige' omgeving werd er door de aanwezigen nog lang nagepraat en ervaringen uitgewisseld.

Meer weten over dit onderwerp en wat The Perfect Fit kan betekenen voor uw organisatie? Neem dan contact op met Ingeborg Moonen voor een goed en integer gesprek.

Evenementen

Meerdaagse 2019

Het zit er helaas al weer op, de Meerdaagse Training van dit jaar in Lecce. Maar niet getreurd, volgend jaar gaan we weer iets leuks doen. Nog even nagenieten van deze editie in de laars van Italië ?

Meerdaagse Training TPF 2019 - Lecce

 

Afgelopen woensdag 19 juni was het weer tijd voor onze traditionele Midsummer BBQ. Kijk hier naar de

Aftermovie !!

Updates

Lean Six Sigma 2019

Veel organisaties kennen Lean Six Sigma als de aangewezen methodiek voor procesverbetering. In onze trainingen maak je kennis met de belangrijkste tools en kernbegrippen van deze bewezen methodologie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de praktische toepassing ervan door jou als financial!.

Evenementen