Verandertrajecten

De continuïteit van organisaties hangt af van hun vermogen om tijdig nieuwe wegen in te slaan. Leidinggevenden moeten in staat zijn nieuwe processen te ontwikkelen, en mensen ‘mee te krijgen’ in het hanteren van nieuwe werkwijzen en methodieken. Kortom: van hen wordt professioneel verandermanagement gevraagd. Vaak is echter de specifieke kennis en ervaring niet of slechts beperkt voorhanden in de organisatie. Daarnaast kunnen verandertrajecten tot onrust leiden. Niet zelden moeten er ingrijpende beslissingen worden genomen. Om die redenen is het vaak verstandig om de veranderkracht van externe deskundigen in te roepen. The perfect fit heeft ze in portefeuille.