Risicomanagement

Ondernemen en risico’s nemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar vanzelfsprekend wilt u de risico’s wel beheersen en bewuste keuzes maken. Risicomanagement behelst het vroegtijdig in kaart brengen van de risico’s die aan een organisatie, een project of een programma zijn verbonden, zodat u deze risico’s kunt beperken of voorkomen. En dat is niet alleen een kwestie van het opzetten van de juiste structuur: risicobewustzijn moet deel uitmaken van de cultuur van uw organisatie. The perfect fit kan voor u een risicoanalyse uitvoeren en u helpen om (weer) voldoende scherpte in de organisatie te brengen, bijvoorbeeld door uw mensen goed op te leiden en te begeleiden. We hanteren daarbij beproefde methoden en technieken.

Onze specialisten: Marinus de Pooter en Eric Westhoek