Project en interimmanagement

Projecten of tijdelijk vacante posities vragen doorgaans om de inzet van specifieke kwaliteiten. Kwaliteiten die niet altijd vrij beschikbaar zijn in de organisatie. Vaak is een acute oplossing gewenst. Waar vindt u een professional die vrijwel direct kan inspringen en de draad moeiteloos oppakt? Wij hebben een groot aantal ervaren deskundigen in portefeuille. Velen van hen hebben een business control en/of accountancy achtergrond, zijn breed geschoold en in staat zich de bedrijfsprocessen snel eigen te maken. Zij kunnen prima uit de voeten in vrijwel alle financiële functies.