Managementinformatie

Goede managementinformatie geeft inzicht in de geleverde prestaties en biedt een handvat om bij te sturen. Ze laat zien of strategische doelstellingen worden gehaald en hoe processen worden uitgevoerd. Schort het aan deugdelijke managementinformatie, dan is dat vaak een symptoom van dieperliggende problemen. Bijvoorbeeld het ontbreken van een heldere strategie waaraan concrete doelstellingen en prestatie-indicatoren zijn verbonden of tekortkomingen in de control-organisatie of in de informatiesystemen. In een relatief kort tijdsbestek is the perfect fit in staat uw managementinformatievoorziening te beoordelen en op orde te brengen.