Integriteitsmanagement

Op het moment dat de integriteit van een organisatie in het geding is, ontstaat er een haast onherstelbare reputatieschade. Soms zelfs met een olievlekwerking naar een hele sector. De voorbeelden zijn legio: Volkswagen, FIFA, Vestia.

Financiële professionals worden vaak geacht het geweten van de organisatie te zijn. De organisatie (lees: bedrijfsleiding) verkeert in de veronderstelling dat daarmee ‘de integriteitskwestie’ is afgedekt.

Hoe kan je de integriteit van je organisatie bevorderen en het integer gedrag van je medewerkers stimuleren? Hoe kan je dit managen en is het meetbaar? Biedt een gedragscode of een klokkenluidersregeling voldoende zekerheid voor enerzijds de organisatie (worden misstanden inderdaad gemeld) en anderzijds de medewerker (kan ik zonder repercussies een melding indienen)? Is integriteit te auditen en hoe werkt het Stimuleringskader Integere Organisatie? Hoe gaan uw medewerkers om met dilemma’s? Heeft u de integriteitsrisico’s in kaart gebracht?

The Perfect Fit kan u helpen integriteit te borgen in uw organisatie.

Op donderdag 12 mei organiseerden wij een ontbijtsessie met als thema 'Integriteit in de financiële functie'.

Onze specialist: Ingeborg Moonen