Creditmanagement

In Nederland begint creditmanagement bij bedrijven een steeds belangrijker functie te krijgen. Het is meer dan alleen maar het incasseren van uitstaande vorderingen. Creditmanagement gaat veel verder en heeft als doel verantwoord om te gaan met kredietrisico’s en een acceptabele betalingstermijn te realiseren om uiteindelijk het werkkapitaal te optimaliseren bij een zo hoog mogelijke omzet. The perfect fit heeft ervaren credit managers in haar gelederen en kan u helpen om op een zo nauwkeurig mogelijke manier de continuïteit van uw cashflow te waarborgen; in lijn met het marketing- en verkoopbeleid en in samenhang met het doel en de gestelde strategie van de onderneming.