Bedrijfswaarderingen

Bedrijfsovernames en -opvolging, management buy-outs of buy-ins, het uiteengaan van zakelijke partners, echtscheidingen: dat zijn situaties waarbij de vraag speelt wat een onderneming waard is. Voor een gedegen antwoord op die vraag, de basis om de juiste beslissingen te kunnen nemen, is een deskundige waardering van de onderneming noodzakelijk.

The Perfect Fit helpt

Zo’n waardering is specialistisch werk waarbij de specifieke situatie van de onderneming onderzocht dient te worden. De definitie van de uitgangspunten en de gehanteerde aannames is daarbij cruciaal, evenals de vertaling daarvan in een betrouwbare en realistische prognose.
Dé waarde van een onderneming bestaat niet. Bij het waarderen van ondernemingen gaat het er om dat op grond van de juiste uitgangspunten en aannames en met behulp van een correcte methodiek een adequate en voor de gebruikers goed beoordeelbare berekening van de waarde wordt gemaakt. Op deze wijze krijgt u niet alleen inzicht in de waarde van de onderneming maar ook in de waardebepalende factoren en afhankelijkheden.
In de praktijk komt het regelmatig voor dat adviseurs het waarderen van ondernemingen beschouwen als het invullen van een standaard rekenmodel, of het loslaten van een factor op de winst of omzet, zonder rekening te houden met alle factoren die bij de waardebepaling een rol spelen. Dit leidt uiteraard wel tot uitkomsten, maar niet tot een goed beeld van de waarde en de afhankelijkheden in de gegeven situatie. Waarderen is echt een specialisme dat door ter zake deskundigen dient te gebeuren.
The Perfect Fit beschikt over de kennis en ervaring om een goed inzicht te geven in de waarde van uw onderneming. Daarbij besteden wij naast de berekening zelf veel aandacht aan de onderbouwing van relevante waardebepalende factoren en de gehanteerde methodiek in de onderhavige specifieke situatie.