Disclaimer

E-mail disclaimer

E-mail van het domein theperfectfit.nl (inclusief gegevensbestanden die daarmee verzonden zijn) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De informatie in de e-mail en verzonden bestanden is vertrouwelijk en kan voorts aan andere juridische beperkingen onderworpen zijn. Kennisneming van deze e-mail door een ander dan de geadresseerde is niet toegestaan. Er kunnen geen rechten of aanspraken aan ontleend worden door een ander dan de geadresseerde, behoudens met onze schriftelijke toestemming. Indien zodanige toestemming niet verleend is, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid (van welke aard ook) jegens derden die handelen of niet handelen op basis van deze informatie. Indien e-mail per vergissing bij u terecht gekomen is, verzoeken wij u daarmee zorgvuldig om te gaan, ons daarover direct te informeren, de e-mail van uw computer te verwijderen en eventuele kopieën of uitdraaien daarvan terstond te vernietigen. Iedere openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van deze e-mail is verboden. Auteursrecht op onze e-mail en andere door ons gecreëerde documenten blijft door ons voorbehouden en wordt niet aan u overgedragen. Wij behouden ons voorts het recht voor onszelf te presenteren als auteur van en passende maatregelen te nemen tegen misbruik van de inhoud van deze e-mail en/of daarmee verzonden documenten.

Website disclaimer

Ondanks dat The Perfect Fit (TPF) en haar business partners de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan TPF niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is. De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdictie dan Nederland. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Voor advies raden wij u aan altijd contact op te nemen. TPF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website, en bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website. De website bevat hyperlinks die leiden naar websites van derden, die niet door TPF worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. TPF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites. Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.

Evenementen

Meerdaagse 2019

Het zit er helaas al weer op, de Meerdaagse Training van dit jaar in Lecce. Maar niet getreurd, volgend jaar gaan we weer iets leuks doen. Nog even nagenieten van deze editie in de laars van Italië ?

Meerdaagse Training TPF 2019 - Lecce

 

Afgelopen woensdag 19 juni was het weer tijd voor onze traditionele Midsummer BBQ. Kijk hier naar de

Aftermovie !!

Updates

Lean Six Sigma 2019

Veel organisaties kennen Lean Six Sigma als de aangewezen methodiek voor procesverbetering. In onze trainingen maak je kennis met de belangrijkste tools en kernbegrippen van deze bewezen methodologie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de praktische toepassing ervan door jou als financial!.

Evenementen